Vi har nettopp gjennomført et lite eksperiment sammen med en av våre kunder for å optimalisere effekten av deres digital skjermer. Vi fant ut at oppmerksomheten kan øke så mye som 117% om man plasserer digital-skjermene optimalt i forhold til å få mest oppmerksomhet. Hva er så optimal plassering? En optimal plassering er der hvor kundetrafikken og synsfeltet er; med andre ord i stien til shopperne.

Vi plasserte et lite kamera på toppen av to av våre skjermer for å gjennomføre eksperimentet. Kameraet kan registrere ansikter, kjønn og alder. Dermed kan man registrere antallet som ser på skjermene, hvor lenge de ser på skjermene og hvem som ser på skjermene. I vårt eksperiment endret vi på vinkelen på skjermene for å bli mer synlig for forbipasserende. Det vi erfarte ved å endre på vinkelen fra 90 grader på kundetrafikken til ca 70 grader (i dette tilfellet) var å øke oppmerksomheten med 117%. Digital skjermene sto mer ut og ble dermed bedre lagt merke til. Dermed lønner det seg å plassere skjermen i stien til shoppere i stedet for å tenke at man må ha en større og nyere skjerm for å øke oppmerksomheten. Et annet funn vi gjorde var at demografien endret seg kraftig i løpet av døgnet. Man fikk  bedre oversikt over hvem (alder og kjønn) som var utenfor butikken til ulike tidspunkter. Denne informasjonen kan man bruke til å lage mer relevant innhold til ulike tider på døgnet.

Hør med din kontaktperson i ProntoTV om det er noe man kan gjøre hos dere for å optimalisere oppmerksomheten av digital skjermer og hvordan vi kan bidra til økt salg i din kjede/butikk. Hvis du vil høre mer om eksperimentet ta gjerne kontakt med jorn@prontotv.no.