Økonomi

 • Faktura format

  ProntoTV ønsker å motta fakturaer elektronisk i EHF format til organisasjonsnummer 981 106 431.

  Dersom du ikke benytte EHF så ber vi om at fakturaen sendes som PDF til:

  981106431@autoinvoice.no

  Kun en faktura per fil.

 • Finansiell informasjon

  All informasjon relatert til aksjeinformasjon og finansielle rapporter kan finnes på hjemmesidene til ZetaDisplay.

  URL: www.zetadisplay.com