Videosensorteknologien på Peppes Pizza er ikke i strid med personvernet

De siste dagene har ny teknologi og personvern blitt debattert i media med utgangspunkt i ProntoTVs AVA-teknologi (Anonymous video analytics) som vi benytter i et pilotprosjekt sammen med vår kunde Peppes Pizza. Teknologien gir nye muligheter for annonsører, og er ikke i strid med de strenge reglene vi har for personvern og overvåkning. 

ProntoTV er opptatt av at vi har et samfunn hvor det er mulig å være anonym hvis man ønsker, og det er nettopp derfor vi har benyttet oss av AVA (Anonymous video analytics). Det er en grunn til at det blir kalt anonymous, fordi man ikke lagrer noe sensitivt om personer og enkeltindivider. Vi vil herved forklare hvordan denne teknologien fungerer og hva den brukes til.

For deg som har dårlig tid og bare vil ha oppsummeringen:

  • Ingen persondata blir lagret
  • Det er ikke teknologien, men uriktig bruk av data som kan føre til brudd på personvernet
  • AVA gir mulighet for å vise relevant reklame istedenfor noe som blir oppfattet som støy

Ingen persondata blir lagret

Bildet under viser hva softwaren oppdager av punkter i et ansikt. Menn og kvinner har ulik avstand mellom disse punktene. Dette gjør at man kan beregne om det er en mann eller kvinne som står foran videosensoren. Alder gjør at ansiktet utvikler seg over tid og dermed kan man også estimere hvilken alder man har. Mennesker er ganske god til å gjette riktig alder på personer på sin egen alder, men bommer fort på folk som er enten eldre eller yngre enn dem selv. Det er selvfølgelig også tilfeller hvor softwaren ikke klarer å beregne riktig alder og kjønn. I disse tilfellene blir for eksempel kjønn registrert som ukjent. Jo lengre en person er foran videosensoren jo bedre blir sikkerheten for at man beregner riktig.

face

I deler av mediedekningen ble det stilt spørsmål om hvorvidt dette var bruk av overvåkningskamera. Det er det ikke. Det er riktignok et webkamera som blir brukt, men det fungerer som en videosensor. Det som blir registrert av videosensoren er tilsvarende bildet vist over og ikke virkelige bilder eller video som et kamera ville lagret. Softwaren gjør en vurdering av punktene og gjør denne dataen om til informasjon. Det har også vært diskutert hva som blir lagret. Nok en gang vil vi presisere at det er ikke bilder eller informasjon som kan knyttes tilbake til et enkelt individ. Alle selskaper som leverer løsninger med bruk av AVA er basert på en teknologi som er 10-15 år gammel. AVA-teknologien som er benyttet er basert på «Privacy by Design» altså innebygd personvern, og denne teknologien har blitt vurdert i henhold til eksisterende og fremtidig personvernregulering i et annet EØS-land. Datatilsynet har på forespørsel ikke villet uttale seg om lovligheten av en permanent løsning, men har gitt oss muntlig veiledning (sommeren 2016) om at så lenge det er en midlertidig løsning vil det ikke bli vurdert som kamera under Personopplysningsloven. Vi har i påvente av at datatilsynet gjør en vurdering i forhold til en permanent løsning forholdt oss til deres egne uttalelser til oss og det faktum at både eksisterende tysk personvernlovgivning (BDSG) og eksisterende og fremtidig EU/EØS-regulering inkludert personvernforordningen har gitt klarsignal til AVA-teknologien.

Bruk av data på feil måte kan riktignok være problematisk, men ved korrekt bruk kan den gi stor nytte både for forbruker og merkevarer-leverandører

Vi mener at det er bruken av informasjon som kan være en utfordring for personvernet og ikke teknologien i seg selv. I Norge har man ikke lov å gi en rabatt bare til kvinner og ikke til menn (eller vice versa) da det vil være kjønnsdiskriminerende. Men allikevel ser man ofte at frisører har tilbud om herreklipp og dameklipp. Dette har blitt en måte å si at den ene frisyren tar lengre tid å klippe enn den andre, men skulle man gjort dette korrekt burde det vært tilbud om en avansert/tidkrevende klipp og en enkel klipp. I testen som har blitt diskutert i media så benyttet vi oss av kjønn for å vise tilpasset reklame til menn og kvinner. I mediedekningen ble det overdrevet og sagt at det var kjøtt til menn og salat til kvinner. I realiteten viste vi en reklame (som vist under) hvor det var eksakt samme tilbud til begge kjønn med Pizzabuffet med Pizza, Dressing og Salat. Den eneste forskjellen vi ville teste var om det å ikke vise bilde av salaten til menn gjorde noe utslag (mot en generisk variant). Grunnen til at vi ville testen denne hypotesen var at vi i samtaler med ansatte i Peppes fikk tilbakemelding om at menn i litt mindre grad spiste salat enn kvinner.

01 attention Male 01 attention Female

All vår tidligere erfaring med reklame i digitale flater er at man ikke skal vise for mange konkurrerende budskap da man fort ender opp med at man ikke får med seg noe. Det samme prinsippet har vi fulgt i denne testen hvor vi fjernet et produkt som ikke var like relevant; altså salaten for menn. Dette var en hypotese som vi ville teste ut, og som Peppes var tøff nok til å la oss forsøke. Det er kun gjennom empiri at man kommer et steg videre. Hvis resultatene av testen viser at menn i mindre grad ble oppmerksomme på reklamen som følge av manglende salat, så bør man gjøre noen endringer. Dette er et resultat som vi snart har svaret på når vi er ferdig med analysene.

Vi vil gjerne stå på barrikadene for å hjelpe våre kunder å skape bedre og mer relevant reklame. Vi liker derfor å jobbe med slike bedrifter som Peppes Pizza som er fremoverlente og utforskende etter nye markedsføringsmekanismer. Slik som dette pilotprosjektet med bruk av AVA-teknologi som førstemann.  Om du har lyst å se hvordan dette fungerer i praksis, er du velkommen til oss.

Mvh Jørn Olsen, markeds og kommunikasjonsansvarlig, jorn@prontotv.no

 

Case Posten Norge: «Fang oppmerksomhet med bevegelse og hold den med relevant innhold»

ProntoTV gjennomførte en studie sammen med Posten for å finne ut om bevegelig innhold klarer å bidra til økt oppmerksomhet på digitale skjermer. Økt oppmerksomhet er ikke nok alene, derfor testet vi også om vi klarte å holde på oppmerksomheten med relevant innhold. Posten har i dag i overkant av 1500 lokasjoner med Post i butikk og dermed vil enhver optimalisering få stor kraft uansett hvor stor eller liten forbedringen er. Resultatene viste at bevegelig innhold (film) vs enkelt animert innhold (bilder som skifter) øker oppmerksomheten med opptil 9%. Den ene «post i butikk» lokasjonen hvor vi gjennomførte studiet vårt hadde nesten 4000 besøkende på en dag. Med et så høyt besøk vil selv en beskjeden økning på 9% bety at mange flere blir eksponert for budskapet som posten vil kommunisere.

 

To forskjellige typer oppmerksomhet

En person blir daglig bombardert med visuelle inntrykk og budskap. For å ikke bli sprø har hjernen laget sin egen forsvarsmekanisme. Hjernen overser nemlig det som ikke er relevant; med andre ord vil det som ikke er relevant havne i «spam»-filtret. Hovedoppgaven for hjernen er å velge ut det som er relevant, og dette er det vi kaller oppmerksomhet. Oppmerksomhet kan deles inn i to typer; «ovenfra-ned» oppmerksomhet og «nedenfra-opp» oppmerksomhet. Man kan også kalle det for stimulus-drevet (ufrivillig) eller oppgave-drevet (intern-styrt) oppmerksomhet. Når øyene blir utsatt for stimuli som lys, farge og bevegelse vil de automatisk trekkes mot dette området. Dette er ufrivillige responser på stimuli. Oppgave-drevet oppmerksomhet skjer f.eks. når man leter etter en mørk bukse. Da bil alle de beige buksene bli oversett. Man har da et bevisst forhold til hva som blir gitt oppmerksomhet.

Forskning (Journal of Vision, Juli 2013) viser at de to ulike typene oppmerksomhet opererer uavhengig av hverandre, men at de også kan bygge på hverandre, f.eks. ved at man blir oppmerksom på noe ubevisst og siden bevisst gir oppmerksomhet til det samme stimuli.

Bevegelse/film driver oppmerksomhet

I studiet vårt har vi testet to ulike versjoner av reklameinnhold for ett og samme produkt. Den ene versjonen hadde lite bevegelser (bilder som skiftet), mens den versjonen vi testet mot hadde film og dermed mer bevegelse. Reklamen ble vist på en digital skjerm på to «post i butikk» steder. Reklamen hadde ikke et utpreget salgsutløsende innhold, men var noe mer merkevarebyggende i formen.

Vi målte forskjell i oppmerksomhet gjennom å montere et lite kamera på toppen av skjermene. Dette kameraet lagret ikke noe film eller bilder, men registrerte data fra personer foran skjermen. Vi kunne dermed se hvor mange som hadde sett mot skjermen, hvor lenge de hadde sett mot skjermen og hvor mange ganger de hadde sett mot skjermen. Vi utførte denne studien med å måle oppmerksomheten på to lokasjoner. Vi testet først den «statiske» versjonen en uke og byttet siden innholdet til den andre versjonen med bevegelig innhold den andre uken. Vi kontrollerte for antall kunder og forbipasserende slik at ikke dette skulle påvirke andelen som ble oppmerksom til skjermen.

Resultatene viste at det var  en signifikant økning i oppmerksomhet ved å bruke bevegelig innhold. Oppmerksomheten økte med 9% som følge av å benytte video fremfor å kun bruke animasjoner.  9% økning virker kanskje ikke så stort, men dette er en inkrementell økning fra et allerede høyt nivå. Digitale flater har 60% større oppmerksomhet enn tradisjonelle plakater (jmf studie fra JCDcaux).

Relevant innhold klarer å holde på oppmerksomheten

I vår studie registrerte vi også en signifikant økning i tiden man så på reklamen med det bevegelige innholdet. Reklamer i det offentlige rom har normalt kun kort tid tilgjengelig til å fortelle et budskap og da er sekundene dyre. I vår test økte tiden man så på innholdet med opptil 14%. Det betyr at man ikke bare klarte å øke oppmerksomheten, men også å holde på oppmerksomheten lengre med et innhold som var mer relevant.  I denne testen benyttet vi oss av brukergenerert innhold fra Jukin Media med «tabbe-klipp» som har mange delinger/likes i sosiale medier. Innholdet passet godt med produktet som ble frontet på skjermene.

Fang dem med bevegelse og hold dem med relevant innhold

For å få mest igjen for digitale flater bør man gjøre innholdet bevegelig og relevant. Det er ikke dermed sagt at man må bruke brukergenerert innhold, men innhold som er relevant for formålet med skjermen.

 

Kontakt innholdsavdelingen i ProntoTV på info@prontotv.no for å høre hvordan vi kan gi liv til ditt digitale innhold!

 

 

Vårt datterselskap Pointmedia fikk besøk av Kronprinsparet under Oslo Innovation Week

Oslo Innovation Week 2016 er akkurat avsluttet og vårt datterselskap Pointmedia har deltatt hele uken. Oslo Innovation Week er en serie arrangementer i Oslo som har som formål å ikke bare snakke om endringer men forandre verden vi lever i. Pointmedia som er Norges ledende innen VR (Virtual Reality) og MR (Mixed reality) ble invitert til å dele av sin kunnskap på flere av disse arrangementene.

Temaet for årets Oslo Innovation Week er «Powercouples» – hvordan etablerte selskaper og oppstartsselskaper gjensidig kan utnytte hverandres ressurser og kompetanse. Norges fremste «powercouple» Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen var også gjester på Oslo Innovation Week og hos Pointmedia.

14715720_10157563403020534_9085973850922367057_o

Pointmedia står bak Norges første holografiske applikasjon (MR) som ble presentert for kronprinsparet under åpningen av Oslo Innovation Week.

14713084_10157563403010534_4151386703993105620_o

Se kongehusets egne sider for flere bilder av kronprinsparet prøve HoloLens. Klikk her

Under Oslo Innovation Week foreleste Pointmedia om det kommende teknologiske skiftet i informasjonsteknologi med blant annet VR og MR.

14692177_10157575771545534_5723929506455595668_o

Pointmedia har som motto å gjøre avansert teknologi enkel og tilgjengelig for deg. Dette fikk Kronprinsparet oppdage og det kan du også. Ta kontakt for presentasjon og demonstrasjon av virtual reality og mixed reality hos Jo Jørgen Stordal stordal@pointmedia.no eller på tlf Tlf 93261332

 

 

 

 

Oppmerksomheten økte med 117% gjennom å følge et enkelt shopper-marketing prinsipp

Vi har nettopp gjennomført et lite eksperiment sammen med en av våre kunder for å optimalisere effekten av deres digital skjermer. Vi fant ut at oppmerksomheten kan øke så mye som 117% om man plasserer digital-skjermene optimalt i forhold til å få mest oppmerksomhet. Hva er så optimal plassering? En optimal plassering er der hvor kundetrafikken og synsfeltet er; med andre ord i stien til shopperne.

Vi plasserte et lite kamera på toppen av to av våre skjermer for å gjennomføre eksperimentet. Kameraet kan registrere ansikter, kjønn og alder. Dermed kan man registrere antallet som ser på skjermene, hvor lenge de ser på skjermene og hvem som ser på skjermene. I vårt eksperiment endret vi på vinkelen på skjermene for å bli mer synlig for forbipasserende. Det vi erfarte ved å endre på vinkelen fra 90 grader på kundetrafikken til ca 70 grader (i dette tilfellet) var å øke oppmerksomheten med 117%. Digital skjermene sto mer ut og ble dermed bedre lagt merke til. Dermed lønner det seg å plassere skjermen i stien til shoppere i stedet for å tenke at man må ha en større og nyere skjerm for å øke oppmerksomheten. Et annet funn vi gjorde var at demografien endret seg kraftig i løpet av døgnet. Man fikk  bedre oversikt over hvem (alder og kjønn) som var utenfor butikken til ulike tidspunkter. Denne informasjonen kan man bruke til å lage mer relevant innhold til ulike tider på døgnet.

Hør med din kontaktperson i ProntoTV om det er noe man kan gjøre hos dere for å optimalisere oppmerksomheten av digital skjermer og hvordan vi kan bidra til økt salg i din kjede/butikk. Hvis du vil høre mer om eksperimentet ta gjerne kontakt med jorn@prontotv.no.

ProntoTV + ZetaDisplay

ZetaDisplay AB entered into an agreement regarding the acquisition of ProntoTV AS. ProntoTV will become part of the ZetaDisplay Group. The previous owners of ProntoTV will after the transaction become the 3rd. largest owner of ZetaDisplay AB.

 

For ProntoTV customers this means that ProntoTV will become better and stronger. Tore Hovda, partner at ProntoTV, says that “ProntoTV is a strong brand name in the digital signage market in Norway, and our ProntoTV-brand name and culture will continue as before. ProntoTV will have the same employees, management and content management systems that our customers are familiar with. The only difference is that our employees will have a bigger network of colleagues, more resources, an international presence and a unique range of products to offer our clients”.  Ola Sæverås, a partner at ProntoTV adds that “Together with ZetaDisplay, ProntoTV will be able to offer complete solutions at the cutting edge of technology to our existing and new customers”.

ProntoTV will become part of a powerhouse in the digital signage market in northern Europe. ZetaDisplay is currently a leading supplier to major chains in the retail trade and service industry. The company has over 50 employees and sales offices in Sweden, Denmark, Norway, Finland, Estonia, and the Netherlands. ZetaDisplay has a large customer base on the European market and its customers include Mercedes-Benz, Volkswagen, PostNord, EuroCash, Stockmann, HEMA, Hesburger, Kesko, Alko, Vianor, and MIO, etc. Many Norwegian companies are going international and with the ZetaDisplay’s network ProntoTV’s international capabilities are becoming much stronger.

For both ProntoTV and ZetaDisplay insight is important in order to maximize the effect from our digital signage. ZetaDisplay Academy have been looking at consumer behavior for 10 years and ProntoTV’s customers will be able to learn from this extensive knowledge bank.

We are looking forward to a new and exciting chapter for ProntoTV and our customers. We are also welcoming customers from ZetaDisplay Norway to the ProntoTV family.

And by the way. The name remains the same “ProntoTV”

Grand Parfymeri velger ProntoTV

Grand Parfymeri i Sverige har valgt ProntoTV som sin leverandør av skjermløsninger. Skjermene er strategisk plassert ved inngangen til butikkene. De er vinklet mot områder der flest mennesker passerer. Skjermene tiltrekker seg oppmerksomhet og dermed flere potensielle kunder. Skjermene med rammer er montert på fleksible svingfester slik at butikken kan vinkle skjermen mot kundestrømmen i åpningstiden og inn bak gitteret etter stengetid.

 

ProntoTV hos Vita Exclusive

ProntoTV har levert skjermløsning til alle Vita Exclusive butikkene. Det benyttes 55″ skjermer som virkelig får frem budskapet til forbipasserende og kunder.

Norges største høyoppløselige LED-skjerm!

ProntoTV har installert Norges største høyoppløselige LED-skjerm for på Buskerud Storsenter. Skjermen er 61 kvm! Ta en titt på denne:

https://www.facebook.com/157196294307622/videos/1203841256309782/

Narvesen gir til Røde Kors

Narvesen på Sentralbanestasjonen gav dagsomsetningen 1 oktober til Røde Kors. Ved hjelp av skjermløsning levert av ProntoTV kunne man følge med på hvor mye Narvesen har samlet inn til en hver tid.

https://www.facebook.com/157196294307622/videos/1197606890266552/

 

 

ProntoTV har levert skjermvegg til Entra Eiendom

ProntoTV har levert en Ultra High Definition skjermvegg til Entra Eiendom ved inngangen til Oslo S og Byporten. Forbipasserende blir møtt med fantastiske høyoppløselige bilder, nyheter fra TV2 og sporten.com.Løsningen kjører full HD på hver av de 12 skjermene fra en og samme player-pc. Den høye oppløsningen sette en ny standard innenfor videovegger og blir sett av tusenvis av forbipasserende daglig.

Narvesen oppgraderer bakveggen i sine butikker

ProntoTV har levert skjermløsning til over 100 Narvesen butikker i forbindelse med at Narvesen oppgraderer bakveggen i sine butikker. Skjermene viser innhold med fokus på kampanjer og salg av tjenester.  46″ skjermen på bakvegg er montert inne i en ramme som beskytter skjermen, dekker såpedispenser og tørkerull og dermed gir bakveggen et flott helhetlig utrykk.

Sparebank 1 Oslo/Akershus

Vi gratulerer Sparebank 1 Oslo/Akershus med installasjon av en av verdens største LCD skjermer i sine lokaler på Fornebu. Skjermen, som er en Samsung Qm105D, er 105″, har 5K oppløsning og er første av sitt slag installert i Norge.

ProntoTV og Eurosign har inngått et samarbeid.

ProntoTV og Eurosign har inngått et samarbeid for å kunne tilby et enda bredere spekter av produkter. ProntoTV ser frem til å samarbeide med Eurosign sine dyktige ansatte som har langt erfaring skilting og profilering for sine kunder. Les mer om vår partner på deres hjemmesider www.eurosign.no.

 

Eurosign og ProntoTV kake

Montering av videovegg hos Sparebank 1 i Sandnes

ProntoTV har levert 3D-videovegg med effekt uten bruk av briller!

Teknologien har tidligere blitt brukt i enkeltskjermer, men sammen med det amerikanske selskapet Magnetic 3D (www.magnetic3d.com) har nå ProntoTV klart å utnytte teknologien i en stor vegg bestående av 12 x 46 tommer videoveggskjermer spesialbygde for formålet. Løsningen baseres på “Auto-Stereoscopic” teknologi. Dette betyr at man ikke trenger 3D briller for å oppleve effekten.

Veggen er plassert ved inngangen til Reitangruppens hovedkontor i Gladengveien, og gir en unik 3D-opplevelse for alle som passerer.

 

Sparebank 1 velger spennende skjermløsninger fra ProntoTV

ProntoTV har nå levert og montert en P4 LED vegg på 26 kvadratmeter hos Sparebank 1 på Youngstorget. Dette er et av mange spennende prosjekter Sparebank 1 og ProntoTV samarbeider om.

Wayfinder hos Steen&Strøm

Søylen Eiendom AS er i gang med oppgraderingen av ærverdige Steen&Strøm Magasin i Oslo sentrum. Senteret med det luksuriøse preget holder åpent i perioden oppussingen skal vare. Det er avgjørende at informasjonen til publikum i denne perioden er god. Søylen Eiendom AS har derfor investert i et dynamisk wayfindingsystem levert av ProntoTV. Systemet er skrevet av ProntoTVs eget utviklingsteam og er utformet for å være enkelt å endre ettersom ombygningen endrer karakter.

 

H&M bringer høsten til Jernbanetorget med Fashion Tunnel og skjermløsning fra ProntoTV

H&M går nye veier for å promotere sin ”Fall Fashion” kolleksjon. En gigantisk Fashion Tunnel er i disse dager å se på Jernbanetorget foran Østbanehallen.

For å promotere H&M’s Fall Fashion kolleksjon presenterte JCDecaux en ide om en ”Fashion Tunell” i sentrum av Oslo. Tunellen er hele 12 meter lang og 4 meter høy. Utvendig er den dekortert med store bilder av H&M-modeller. Inne i Fashion Tunellen finner man i tillegg til utstillingsdukker og bilder også H&M’s nye globale reklamefilm, regissert av Jonas Åkerlund inneholdende låten ”Let Me In” – en ny låt av Kleerup sunget av Susanne Sundfør.

JCDecaux skriver om løsningen her.

Se video her.

Den Norske Opera & Ballett har valgt ProntoTV som leverandør.

Den Norske Opera & Ballett har fått levert frittstående 70″ moduler fra ProntoTV. Modulene er både enkelt- og dobbeltsidige. Skjermene står i foajeen og vil informere besøkende om aktuelle stykker, vise trailere samt gi praktisk informasjon. ProntoTV og Operaen har fokusert på å utvikle et design som passer inn i det spektakulære bygget.

ProntoTV har levert 70″ touch skjerm utformet som en Ipad med fullt fungerende mobilbankdemo

Hentet fra SpareBank 1 Oslo Akershus sine Facebook sider:

Kjempenyhet:-) Vi har verdens største mobilbank!
Vel, vi vet i alle fall ikke om noen større. Gjør du?

Mobilbank XL skal vi benytte til god veiledning og morsomme konkurranser på forskjellige arrangementer. Kanskje ser vi deg leke
med denne i en av våre lokalbanker til høsten?
Mobilbank XL kommer i alle fall til et sted nær deg. Snart

PSST: Kom i gang med mobilbanken her: http://bit.ly/1jKVMUd

 

ProntoTV tilstede på ELLE sommerfest

Vår kunde Synsam ønsket digital promotering på ELLE sommerfest på Hukodden. ProntoTV leverte fire feststemte skjermer i baren, ved inngangen og ut mot havet.

Åpning av InfoCare Repair Store

Vi gratulerer InfoCare med åpning av InfoCare Repair Store på Trekanten Senter i Asker. Har du dårlig batteri eller knust display på telefonen din? Gutta hos InfoCare hjelper deg med din smarttelefon!

All kommunikasjon mot publikum er digital og formidles via 6 skjermer. Skjermløsning og grafisk innhold levert av ProntoTV!

Skjermer hos 7-Eleven

ProntoTV har siden 2007 hatt skjermer på bakveggen i alle 7-Eleven sine butikker. Skjermene viser kampanjer kombinert med markedsføring av produkter og tjenester som selges i butikken.

Enkelte nye butikker har skjerm plassert i butikken som skiltløsning. Skiltløsningen er flyttbar og gir fleksibilitet i forhold til promotering nær produktets plassering.

ProntoTV har installert skjermløsninger hos ca 50 Boots apotek!

ProntoTV har rullet ut skjermløsninger til over 50 Boots apotek. Apotekene har tre ulike løsninger. 55″ high brightness skjermer henger i vinduene og viser informasjon til forbigående. Skjermen bak kasse er integrert med kølappsystemet Qmatic og viser i tillegg kampanjer og tips fra apoteket. På reolene er det plassert en skjerm som viser aktuelle kampanjer. Alle skjermene har spesialdesignede rammer med Boots logo.

Anton Sport har skjermløsning fra ProntoTV

Anton Sport benytter ProntoTV som totalleverandør til sine skjermløsninger. De har en løsning med 3 skjermer i en ramme og en løsning med 1 skjerm i rammen. Rammene er spesiallagede i Anton sin profilfarge og med logo.

SpareBank 1 gruppen har valgt å benytte ProntoTV til sin skjermbaserte kommunikasjon

SpareBank 1 gruppen har valgt å benytte ProntoTV til sin skjermbaserte kommunikasjon. Målet for prosjektet var å gjøre kontorene mer moderne og tilgjengelige for kunden.
ProntoTV har så langt installert lokalt tilpassende løsninger på 20 ulike lokasjoner. Videoveggen består av 2×2 eller 3×3 46’’skjermer og plassert godt synlig inne i lokalet. I tillegg har de fleste lokalene skjermer ved inngang og utgang samt i vinduet.
Innholdet på skjermene er designet spesielt for SpareBank1 og viser en kombinasjon av lokalt vær, lokale nyheter, visninger av eiendommer fra Finn.no samt interne kampanjer, produktlanseringer og konseptpresentasjoner.
ProntoTV leverer også infrastruktur og styringssystemene tilknyttet løsningene samt integrasjon mot Papirfly.

hvilePULS – hele Norges helsekanal

ProntoTV leverer den totale skjermløsningen til hvilePULS, som siden 2007 har vokst til å bli en vesentlig mediekanal innen helse og sunnhet i Norge med 1,2 millioner seere per måned. hvilePULS er ikke bare en mediekanal, men også en arena hvor forbruker er i helsemodus og troverdigheten står i høysete.

Volvat benytter skjermløsning fra ProntoTV

Volvat har valgt å utsmykke hele sitt medisinske senter i Oslo med skjermer. Skjermen er brandet med Volvat-rammer og treffer ventende pasienter i alle avdelinger og ventesoner. I inngangspartiet møtes pasientene av digitale skilt som viser vei til alle avdelinger, og på legevakten er køsystemet fra NemoQ integrert i PRONTODISPLAY. Kanalene viser nyheter fra NRK, værmelding og informasjon fra Puls-redaksjonen i tillegg til diverse underholdning og informasjon fra Volvat selv. Pronto leverer også løsning for et eget barnehjørne der kvalitetsfilmer fra NRK Aktivum vises gjennom i hele åpningstiden.Volvat viser gjennom denne investeringen at de tar pasientene på alvor og gjør noe for å forbedre ventetiden til alle sine besøkende.

 

Brandstad benytter ProntoTV sin skjermløsning

Kleskjeden Brandstad har valgt ProntoTV som samarbeidspartner på skjerm i sine butikker.

Kjeden har en velkjent og sterk profil som skal ytterligere forsterkes ved skjermbruk. I tillegg til kommunikasjon rettet mot kunder kan skjermen benyttes som et suplement for intranet før åpningstid.

Giraff Media benytter ProntoTV på sine markedsflater

 

Giraff Media utvidet sin portefølje med to nye installasjoner fra ProntoTV i slutten av 2013. Lokasjonene i Bogstadveien og i Grensen er begge svært sentrale markedsflater med enorm eksponering og de er sentrale i Giraff Media sin videre vekst i utendørsbransjen.

ProntoTV AS kjøper seg inn i Bravo Audiovisual AS.

  – Norges ledende digital signage aktør kjøper seg inn i Bravo.

 

Bravo Audiovisual inngår partnerskap med ProntoTV AS – Norges ledende digital signage aktør. Partnerskapet etableres ved at Pronto går inn på eiersiden i Bravo Audiovisual og skal fremover aktivt delta i utviklingen av selskapet.

Etter etableringen av Bravo sommeren 2013 har selskapet tiltrukket seg en rekke spennende kunder og opplever en god vekst. For å legge til rette for en videre rask ekspansjon inngås nå et tettere samarbeid med Pronto der partene sammen skal søke å optimalisere innkjøp, produksjon av tjenester samt serviceleveranser.

«Basert på den kompetanse plattformen Pronto har etablert faller det naturlig for oss å se på videre ekspansjon gjennom et slikt partnerskap. Vi har tro på menneskene i Bravo og at det er en åpning i markedet for slike tjenester» sier Ola Sæverås, partner i Pronto.

«Pronto var den perfekte samarbeidspartner for oss gitt deres erfaring og kunnskap om AV markedet. Det å kunne utvikle Bravo sammen med Pronto sikrer våre kunder tryggheten fra å jobbe med en etablert aktør samtidig som de får gleden av å oppleve entreprenørånden i  Bravo» sier Fredrik Sydnes i Bravo Audiovisual AS.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Fredrik Sydnes, daglig leder Bravo AV AS på tlf. nr. 920 39 745
Ola Sæverås, Partner i ProntoTV AS på tlf 416 78 234

——————————————————————————————————————

Om ProntoTV

Pronto ble startet i 1999 og er i løpet av de siste 11 årene blitt Norges mest erfarne leverandør av skjermløsninger (også kjent som digital signage).

Hver dag driver Pronto tusenvis av skjermer rundt omkring i Norge for sine kunder, både butikkløsninger, intern informasjon for bedrifter og reklamebaserte kanaler. Våre kunder inkluderer bl.a. Flytoget/JCDecaux, 7-Eleven, Shell 7-Eleven, Spaceworld, Bjørklund, Anton Sport, Avinor flyplasser (minus OSL), A-Pressen, Total Norge og nesten halvparten av landets legekontorer.

Pronto er ofte total-leverandør for sine kunder og kan tilby one-stop-shopping. ProntoTV har egenutviklet programvare og lang erfaring med å levere utstyr og installasjon, innhold, support & drift, prosjektledelse og redaktørtjeneste.

 

Pronto og TDC inngår samarbeid

TDC har valgt ProntoTV som underleverandør på Digital Signage. TDC sin erfaring med drift av nett og applikasjoner sammen med Pronto sin erfaring på Digital Signage og innholdstjenester gir en perfekt match.

http://tdc.no/element.php?dogtag=tdcn_ptj_sky_dig

Synsam velger ProntoTV som leverandør

Synsam har valgt skjermløsning fra ProntoTV i sine to flotte nye flaggskipbutikker i Bogstadveien og Karl Johans gate. Det er montert skjermer i vinduer, bak kassen og rundt i butikken for maks utnyttelse av lokasjon og lokaler.

Boots digitaliserer informasjonen til sine kunder.

Etter en vellykket pilot har Boots apotek signert med ProntoTV for levering av skjermløsninger til deres apotek!

 

ProntoTV samarbeider med JCDecaux på skjermløsninger

Pronto leverer stadig nye spennende konsepter for JCDecaux. Blant annet har H&M presentert sine kampanjer på Artboxes både inne og ute på Oslo S ved hjelp av High Brightness skjermløsninger fra ProntoTV.

 

 

ProntoTV og JCDecaux inntar Oslo S

Pronto leverer sammen med JCDecaux over 30 stk 70 tommer skjermer samt en skjermvegg på Oslo S. Prontos programvare PRONTODISPLAY spiller av synkroniserte annonser over hele stasjonen.

 

Pronto installasjon Sporveiene

 

Se hvordan 20 av JCDecaux sine nye reklameskjermer blir montert opp på Stortinget T-banestasjon i løpet av en natt.

Totalt installeres 192 skjermflater på T-banen i Oslo. Skjermsignalet går fra sentralt plasserte pcer ut til hver enkelt skjerm gjennom fiber.

Som kjent er bevegelige annonser mye mer effektive enn plakater skjermene gir økt fleksibilitet i forhold til budskapet som vises.